Santefarm është themeluar nga viti 2006 nga Mr.sci.ph. Milaim ABDULLAHU dhe tani me mbi 550 klientë në gjithë territorin e Kosovës njihet si njëra ndër kompanitë më të fuqishme në tregun farmaceutik të Kosovës, aktivitetet e së cilës janë të orientuara në përmbushjen e nevojave me prodhime farmaceutike të sektorit privat dhe atij publik.

Në tregun farmaceutik të Kosovës, kompania Santefarm është e njohur për implementimin e praktikave më të reja të punës sipas standardeve më të avancuara Evropiane për operim në lëmin e farmacisë.  më shumë

https://santefarm.com/wp-content/uploads/2015/04/bureau.png https://santefarm.com/wp-content/uploads/2015/04/bureau-light.png https://santefarm.com/wp-content/uploads/2015/04/PECB_Logo_MS.png

ISO 9001 : 2008 STANDARD

We are the only pharmaceutical company in Kosovo who has received the International Certification by Bureau Veritas for the Quality Management System through ISO 9001:2008 standards.

Amongst the many benefits, ISO 9001:2008 certification is helping us to improve customer satisfaction levels, internal efficiency and employee involvement. Our Management System has been designed to ensure that all our processes and operating procedures conform fully to the requirements of E.U. directives regarding Good Distribution Practice.

 

In 2017 we were certified with ISO 9001: 2015 and passed all audit stages by PECB company.

DISTRIBUTOR I BRENDEVE: