Adresa

Sllatine e madhe, Selo

12000 Fushë Kosovë, Republika e Kosovës

TELEFONI:

Baza: +383 (0) 38 600 582
Departamenti shitjes: 049 937 937
Departmenti i financave: 049 931 010

Email:

sales@santefarm.com
office@santefarm.com
pharmacovigilance@santefarm.com